04/06
top of page

Introduction to Hemp & Cannabis

Public·48 students

3D Növü RİM-lərin İnkişafı: Arduino, Raspberry Pi, ESP32 və Digər Mikrokontrollerlər


3d nədir?




Əgər siz film və ya video oyunlarını sevirsizsə, ehtimal ki, 3d-nin nə olduğunu bilirsiniz. 3d, üç ölçülü mühitdə hərəkət illuziyasının yaradılması prosesidir. Bu proses sayəsində biz ekranda görünən obyektləri və personajları daha realistik və canlı görürük. Buna görə də çoxlu insanlar 3d film və oyunları üstünlük verirlər.


Lakin 3d-nin yalnız film və oyunlarla münasibəti yoxdur. Bu texnologiya həmçinin tibb, təhsil, mühendislik, arxitektura kimi müxtelif sahələrdə də istifadə olunur. Bu sahələrdə 3d-nin istifadəsi daha yaxşı nümunələr və modelllrlr yaratmağa imkan verir.




3d nədir


Download File: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ft.co%2FyWlSluAN1G&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3B6EScFUclXF3J3svU407A



Bu maddimizdə sizlere 3d-nin nə olduğunu daha dəqiq izah edirik. Biz habelr 3d-nin necr işldiyini, hansı növlri olduğunu vç hansı sahrlrdç tçtbiq olunduğunu göstrrik. Son olaraq isç dç 3d-nin faydalrını vç çrtinliklrini dç qiymtlndirik.


3d-nin mänası




parametri olan obyektdir. Məsələn, bir küb üç ölçülü bir obyektdir, çünki onun uzunluğu, eni və dərinliyi var. Buna qarşı, bir çizgi yalnız bir ölçülüdür, çünki onun yalnız uzunluğu var.


3d texnologiyası isə üç ölçülü obyektləri və mühitləri ekranda göstərmək üçün istifadə olunur. Bu texnologiya sayəsində biz ekranda görünən obyektlərin və mühitlərin həqiqi dünyaya daha yaxın olduğunu hiss edirik. Bu hissi yaratmaq üçün 3d texnologiyası bizim gözlrimizin fərqli açılardan fərqli şklrlr görməsinin təbii xüsusiyytindn istifad edir.


Bizim hər iki gözümüz obyektlri fərqli açılardan görür. Bu fərq isç parallax adlanır. Parallax sayesindç biz obyektlrin məsafesini vç dcrinliyini qiymtlndir bilirik. 3d texnologiyası isç bu parallax effektini yaratmaq üçün hər iki gözümüz üçün farklı görüntülrr yaradır. Bu görüntülrr isç 3d gözlük, 3d monitor vç ya 3d kamera kimi cihazlar istifad olunur.


3d-nin tarixi




3d texnologiyasının tarixi 19-cu əsrin sonlarına qdr gedir. O zamanlar stereoskop adlanan bir cihaz ilr iki farklı şklri birlşdirib üç ölçülü effekt yaradırdılar. Bu cihazlar ilr insanlar müxtelif mühitlrin vç obyektlrin 3d fotoşklrini baxırdılar.


20-ci əsrin başlanğıcında isç anaglyph adlanan bir başqa texnologiya yaranmışdır. Bu texnologiya ilr iki farklı rğbli şklri birlşdirib üç ölçülü effekt yaradırdılar. Bu şklrlri baxmaq üçün insanlar rğbli gözlük geyinirdilr.


20-ci əsrin ortalarında isč polarized adlanan bir başqa texnologiya yaranmışdır. Bu texnologiya ilr iki farklı polarizasiya edilmiş şklri birlşdirib üç ölçülü effekt yaradırdılar. Bu şklrlri baxmaq üçün insanlar polarizasiya edilmiş gözlük geyinirdilr.


20-ci əsrin sonunda isč active shutter adlanan bir başqa texnologiya yaranmışdır. Bu texnologiya ilr iki farklı şklri növbti-növbti olaraq ekranda göstrib üç ölçülü effekt yaradırdılar. Bu şklrlri baxmaq üçün insanlar elektronik gözlük geyinirdilr.


3d modelləşdirmə nədir və necə öyrənə bilərəm?


3d qələm nə üçün lazımdır və harada ala bilərəm?


3d printer nədir və nələr çapa edə bilir?


3d animasiya nədir və hansı proqramlarla yarada bilir?


3d skaner nədir və necə istifadə olunur?


3d oyun yaratmaq üçün nə lazımdır və hansı kurslara qatıla bilir?


3d effekt nədir və kinoda necə istifadə olunur?


3d dizayn nədir və hansı sahələrdə tətbiq olunur?


3d gözlük nədir və necə işləyir?


3d yazıcı filament nədir və hansı növləri var?


3d max nədir və necə öyrənirik?


3d t-shirt nədir və harada satılır?


3d çizim nədir və necə yarada bilirik?


3d printer kitabı nümuneleri


3d qrafika nümuneleri


3d modellere baxmaq üçün proqramlar


3d printer alarken nelere dikkat etmeliyiz


3d yazıcı fiyatları ve markaları


3d çizim kursları ve eğitimleri


3d animasyon nasıl yapılır ve hangi programlar kullanılır


3d skaner nasıl çalışır ve ne işe yarar


3d oyun nasıl yapılır ve hangi araçlar gerekli


3d efekt nasıl oluşturulur ve hangi teknikler kullanılır


3d tasarım nasıl öğrenilir ve hangi alanlarda kullanılır


3d gözlük nasıl seçilir ve hangi modeller var


3d yazıcı filament nasıl seçilir ve hangi özelliklere sahip


3d max nasıl indirilir ve kurulur


3d t-shirt nasıl tasarlanır ve sipariş verilir


3d çizim nasıl geliştirilir ve hangi ipuçları var


3d printer kitabı nerden alınır ve içeriği nedir


3d grafik nedir ve nasıl oluşturulur


3d modelleme nedir ve nasıl yapılır


3d yazıcı nedir ve nasıl çalışır


3d kalem nedir ve nasıl kullanılır


3d printer nedir ve ne işe yarar


3d animasyon nedir ve ne için kullanılır


3d skaner nedir ve ne avantajları var


3d oyun nedir ve ne faydası var


3d efekt nedir ve ne amaçla kullanılır


3d tasarım nedir ve ne yararı var


3d gözlük nedir ve ne işe yarar


3d yazıcı filament nedir ve ne özelliği var


3d max nedir ve ne için kullanılır


3d t-shirt nedir ve ne özelliği var


3d çizim nedir ve ne için yapılır


3d-nin növlri




Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, 3d texnologiyasının müxtelif növlri var. Hər bir növün öz xüsusiyytlri vč tctbiq sahrlri var. Biz burada 3d-nin 3 Əsas növündn danışaq: anaglyph, polarized vč active shutter.


Anaglyph




Anaglyph 3d-nin ən qədim və ən sadə növüdür. Bu növ ilə iki farklı rəngli şəkil bir araya gətirilir və üç ölçülü effekt yaradılır. Bu şəkilləri baxmaq üçün insanlar rəngli gözlük geyinirlər. Məsələn, sol göz üçün qırmızı, sağ göz üçün mavi rəngli gözlük. Bu gözlüklər sayəsində hər iki göz farklı rəngli şəkillri görür və beyin bunları birlşdirir.


Anaglyph 3d-nin üstünlüyü isə onun ucuz və asan olmasıdır. Bu növ ilə 3d şəkillri yaratmaq və baxmaq üçün xüsusi cihazlara ehtiyac yoxdur. Yalnız rəngli gözlük və standart monitor kifayt edir. Lakin anaglyph 3d-nin çatışmazlığı isə onun rənglri vç keyfiyyti itirmrsidir. Bu növ ilr 3d şklrlri baxarkn rğblrin solğunlaşdığını vç görüntünün bulanıqlaşdığını görürük.


Polarized




Polarized 3d-nin isç isç iki farklı polarizasiya edilmiş şklri bir araya gtrir vç üç ölçülü effekt yaradır. Bu şklrlri baxmaq üçün insanlar polarizasiya edilmiş gözlük geyinirlr. Mslrn, sol göz üçün horizontal, sağ göz üçün vertical polarizasiya edilmiş gözlük. Bu gözlüklr sayesindç hrb iki göz farklı polarizasiya edilmiş şklrlri görür vç beyin bunları birlşdirir.


Polarized 3d-nin üstünlüyü isč onun rğblri vč keyfiyyti saxlaymasıdır. Bu növ ilr 3d şklrlri baxarkn rğblrin canlı vč zngin olduğunu vč görüntünün aydın vč tiz olduğunu görürük. Lakin polarized 3d-nin çatışmazlığı isč onun xüsusi cihazlara ehtiyac duymasıdır. Bu növ ilr 3d şklrlri yaratmaq vč baxmaq üçün xüsusi monitor, proyektor vč ya kino zalına ehtiyac var.


Active shutter




Active shutter 3d-nin isč isč iki farklı şklri növbti-növbti olaraq ekranda göstrib üç ölçülü effekt yaradır. Bu şklrlri baxmaq üçün insanlar elektronik gözlük geyinirlr. Bu gözlüklr isč hrb iki göz üçün növbti-növbti olaraq açılıb bağlanır vč hrb iki göz farklı şklrlri görür. Beyin isč bunları birlşdirir.


dır. Bu növ ilə 3d şəkilləri yaratmaq və baxmaq üçün xüsusi monitor, kamera və elektronik gözlük kimi cihazlara ehtiyac var. Həmçinin, bu növ ilə 3d şəkilləri baxarkən insanlar baş ağrısı, göz yorulması və mualicə hissi kimi problemlr yaşaya bilrlr.


3d-nin tətbiq sahəlri




3d texnologiyası çoxlu sahəlrdə istifad olunur. Hər bir sahədç 3d-nin faydalı və maraqlı tərəflri var. Biz burada 3d-nin 3 Əsas tətbiq sahəsindn danışaq: film və video oyunları, təhsil və tibb, mühndislik və arxitektura.


Film və video oyunları




Film və video oyunları 3d-nin ən mşhur vç ən yayğın tctbiq sahrlridir. Bu sahrlrdç 3d-nin istifadsi daha ralistik vç canlı bir tcrüb yaratmağa imkan verir. İnsanlar 3d film vç oyunları baxarkn vç ya oynayarkn obyektlrin vç personajların daha çox hqiqi olduğunu hiss edirlr. Buna gör dç çoxlu insanlar 3d film vç oyunları üstünlük verirlr.


Film vç video oyunları sahrlrdç 3d-nin istifadsi isč müxtlif növlri ilr olur. Mslrn, film sahrlrdç anaglyph, polarized vç ya active shutter növlri ilr 3d effekti yaradılır. Video oyunları sahrlrdç isč hrb iki göz üçün farklı görüntülrr yaradan xüsusi monitorlr, kamerlr vç ya VR (virtual reality) başlıqları ilr 3d effekti yaradılır.


Təhsil vç tibb




Tctsil vç tibb isč 3d-nin istifad olunduğu digr önmlı sahrlridir. Bu sahrlrdç 3d-nin istifadsi daha yaxşı nümnrlr vç modelllr yaratmağa imkan verir. İnsanlar 3d ilr müxtlif mövzuları daha asan öyrnirlr vç ya araşdırırlr.


Tctsil sahrlrdç 3d-nin istifadsi isč müxtlif fnnlrin öyrnilmsind faydalı olur. Mslrn, coğrafiya, biologiya, kimya, fizika kimi fnnlrin öyrnilmsind 3d ilr daha ralistik vç drcinli nümnrlr göstril bilir. Tibb sahrlrdç isč 3d-nin istifadsi isč müxtlif xstliklrin, orqanların, proseslrin vč müaliclrin izah edilmsind faydalı olur.


Mühndislik vç arxitektura




Mühndislik vç arxitektura isč 3d-nin istifad olunduğu digr önmlı sahrlridir. Bu sahrlrdç 3d-nin istifadsi daha yaxşı dizaynlar vč layihlr yaratmağa imkan verir. İnsanlar 3d ilr müxtlif tikintilrin, maşınların, avadanlıqların vč sistemlrin modelllrini hazırlaya bilirlr.


Mühndislik və arxitektura sahələrində 3d-nin istifadəsi ilə müxtəlif dizaynlar və layihələr daha asan və sürətli bir şkildə hazırlana bilir. Həmçinin, 3d ilə hazırlanan modellər daha dəqiq və xətalardan azad olur. 3d ilə hazırlanan modellər habelr daha asan şkildç nümayiş edil bilir vç ya çap edil bilir.


3d-nin faydaları və çətinlikləri




3d texnologiyasının habelr faydaları olduğu kimi, çətinliklri dç var. Hrb iki tcrfini dç qiymtlndirmk lazımdır. Biz burada 3d-nin Əsas faydalarını vç çrtinliklrini göstrrik.


Faydaları




3d-nin faydaları isç onun daha ralistik vç canlı bir tcrüb yaratmasıdır. Bu sayesindç insanlar ekranda görünrn obyektlrin vç mühitlrin daha çox hqiqi olduğunu hiss edirlr. Bu isč insanların marağını artırır vç onları daha çox caziyyt edir.


3d-nin faydaları habelr onun daha yaxşı nümnrlr vç modelllr yaratmasına imkan vermsidir. Bu sayesindç insanlar müxtlif sahrlrdç daha asan öyrnirlr, araşdırırlr, dizayn edirlr vç ya layihlr hazırlayırlar.


Çətinliklri




3d-nin çrtinliklri isč onun bahalı vç qarışıq olmasıdır. Bu texnologiya ilr 3d şklrlri yaratmaq vç baxmaq üçün xüsusi cihazlara ehtiyac var. Bu cihazlar isč bzi hallarda rahat olmaya bilir. Mslrn, 3d gözlük geyinmk, 3d monitor baxmaq, 3d kamera istifad etmk kimi.


3d-nin çrtinliklri habelr onun bzi sağlam problemlr yaratmasına sbb olmaya bilir. Bu texnologiya ilr 3d şklrlri baxarkn insanlar baş ağrısı, göz yorulması, mualic hissi, bulantı kimi problemlr yaşaya bilirlr. Bu problemlrin sbbi isč 3d-nin beyind vç gözlrdc yaratdığı zorlanmadır.


Xülasə




Bu maddimizdç sizlr 3d-nin nə olduğunu izah etmşik. Biz habelr 3d-nin nec işldiyini, hansı növlri olduğunu vç hansı sahrlrdc tctbiq olunduğunu göstrmişik. Son olaraq isč dç 3d-nin faydalrını vç çrtinliklrini dç qiymtlndirmişik.


Ümid edirik ki, bu maddimiz sizlr üçün maraqlı vç faydalı olmuşdur. Əgcr sizlr dç 3d il bağlı daha çox mllumat almaq istyirsinizs, aşağıda veriln FAQ bölmrsindn istifad ed bilrsiniz.


FAQ




Bu bölmrdc sizlr üçün seçilmiş bzi suallara cavab verirk.


çün xüsusi gözlük geyinmək lazımdır?


Bəli, 3D film və oyunları baxmaq üçün xüsusi gözlük geyinmək lazımdır. Bu gözlüklər 3D effekti yaratmaq üçün hər iki göz üçün farklı şəkilləri göstərir. Bu şəkillər beyində birləşir və üç ölçülü illuziya yaradır. 3D gözlüklərin müxtəlif növləri var. Məsələn, rəngli, polarizasiya edilmiş və ya elektronik gözlüklər.


2. 3D texnologiyası hansı sahələrdə daha çox istifadə olunur?




3D texnologiyası çoxlu sahələrdə istifad olunur. Lakin 3D-nin daha çox istifad olunduğu sahələr film və video oyunları, tibb, təhsil, mühendislik və arxitekturadır. Bu sahələrdə 3D-nin istifad olunması daha ralistik və canlı bir tcrüb yaratmağa, daha yaxşı nümunlrlr vç modelllr yaratmağa imkan verir.


3. 3D texnologiyası necr işlryir?




3D texnologiyası bizim gözlrimizin farklı açılardan farklı şklrlr görmsinin tbi xüsusiyytindn istifad edir. Bu xüsusiyyt parallax adlanır vç bizim obyektlrin msafrsini vç dcrinliyini qiymtlndirmmizd yardım edir. 3D texnologiyası hrb iki göz üçün farklı şklrlri yaradır vç bu şklrlri xüsusi cihazlar ilr göstirir. Bu cihazlar isč 3D gözlük, 3D monitor vç ya 3D kamera kimi cihazlar ola bilir.


4. 3D texnologiyasının faydaları nlrdir?




3D texnologiyasının faydaları isč onun daha ralistik vç canlı bir tcrüb yaratmasıdır. Bu sayesindç insanlar ekranda görünrn obyektlrin vç mühitlrin daha çox hqiqi olduğunu hiss edirlr. Bu isč insanların marağını artırır vç onları daha çox caziyyt edir. Habelr, 3D texnologiyasının faydaları isč onun daha yaxşı nümnrlr vç modelllr yaratmasına imkan vermsidir. Bu sayesindç insanlar müxtlif sahrlrdç daha asan öyrnirlr, araşdırırlr, dizayn edirlr vç ya layihlr hazırlayırlar.


5. 3D texnologiyasının çrtinliklri nlrdir?




yaratmasına sbb olmaya bilir. Bu texnologiya ilr 3D şklrlri baxarkn insanlar baş ağrısı, göz yorulması, mualic hissi, bulantı kimi problemlr yaşaya bilirlr. Bu problemlrin sbbi isč 3D-nin beyind vç gözlrdc yaratdığı zorlanmadır.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page